۱۳۹۶/۰۹/۱۴

برگزاری مراسم روز دانشجو با حضور فرماندار شهرستان شیروان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شیروان، برگزاری مراسم جشن روز دانشجو با حضور فرماندار شهرستان شیروان ،اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی و دانشجویان در مجتمع غدیر شیروان برگزار گردید. فرماندار شهرستان شیروان ضمن تبریک روز دانشجو واهمیت مقام و جایگاه دانشجویان در تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران اسلامی اظهار داشت :با فرا رسیدن ۱۶ آذر و روز دانشجو فرصتی دوباره برای بررسی هویت تاریخی در رسالت ملی و دینی دانشجویان فراروی ما قرار می گیرد و در جامعه پویا به یمن حضور دانشجویان فعال شاهد رشد و .تعالی جامعه خواهیم بود وی با اشاره به وجود منابع انسانی و علمی و... در جامعه گفت: دانشجویان با ارائه ایده های نو بایستی پتانسیل موجود را به منحصه ظهور برسانند. امین رضا مرآتی با اشاره به ویژگی آرمان گرایی جوان و دانشجو تصریح نمود : اگر جوانی همراه با دانشجویی باشد، آرمان گرایی علمی تر و شرایط را آن گونه رقم خواهد زد، که خود منشا اصلی تغییر در جامعه باشد.
نماینده عالی دولت در شهرستان شیروان با بیان این که دولت تدبیر و امید در جهت توانمند سازی جوانان و افرادی که جویایی کار هستند با جدیت تلاش خواهد کرد افزود:لازم است دانشجویان با تغییر نگرش و آرمان خواهی زمینه را برای بهبود شرایط فراهم نمایند.
 


منبع : فرمانداری شیروان
تعداد بازدیدها : ۲۶
مطالب مرتبط با این موضوع :