فرمانداری شهرستان شیروان
 
آدرس:   شیروان -خیابان امام رضا(ع)-  نبش خیابان جانبازان -  فرمانداری  شهرستان شیروان

تلفن تماس  :  4 الی 36225002 - 058

تلفن تماس حراست فرمانداری: 36223500-058

شماره نمابر: 36225101- 058


پست الکترونیک :shirvan.farmanadri@gmail.com

ملاقات با فرماندار شهرستان شیروان جناب آقای دولت اسماعیل زاده      روزهای دوشنبه

ماده 24  قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

1هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب میشودچنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد
 به همان مجازات محکوم می شوددر غیراین صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذینفع محکوم می گردد.
2هریک از کارکنان دستگاهها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمایند، مقام مسئول در صورتی که گزارش را مقرون به صحت تشخیص 
دهد مراتب را به مرجع قضائی اعلام می نمایدمتخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.

 
. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی