نشست رئیس اداره آموزش استثنایی آموزش وپرورش استان بافرماندارشیروان
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شیروان،دکترمتقیان رئیس اداره آموزش استثنایی آموزش وپرورش خراسان شمالی با امین رضامرآتی فرماندارشیروان دیداروگفتگو کرد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۵
منبع فرمانداری شیروان
تعداد بازدید : ۳۸

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی