دیدار دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی با کاپیتان زنگنه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بررسی وضعیت پروازهای بجنورد و تقاضای افزایش تعداد پرواز به استان
دیدار دکتر شجاعی استاندار خراسان شمالی با کاپیتان زنگنه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بررسی وضعیت پروازهای بجنورد و تقاضای افزایش تعداد پرواز به استان
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۸
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۳۸۳

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی