جلسه بررسی برنامه های اجرایی قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران برگزارشد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شیروان ،جلسه بررسی برنامه های اجرایی قرارگاه محرومیت زدایی سپاه به ریاست امین رضا مرآتی فرماندارشیروان وباحضوردکترجدی نماینده مجلس شورای اسلامی برگزارشد.
فرماندارشیروان دراین جلسه با بیان اینکه بایدازظرفیت گروه های جهادی درپروژه های مختلف شهرستان به خوبی استفاده کنیم گفت:شاخص های اعتبارات تملک ودارایی براساس معیارهای بومی باید لحاظ شود که متاسفانه این سهم رعایت نشده است.
به گفته امین رضا مرآتی درحوزه  راه ،محورشیروان به باجگیران بعنوان یک پروژه زیرساختی برای استان میتواند نقش موثری دررشد وتوسعه پایدار منطقه داشته باشد.
وی ادامه داد:پیش بینی حفظ  منابع آبی استراتژیک شهرستان دراولویت قرارگرفته وامیدواریم بامشارکت قرارگاه محرومیت زدایی سپاه مشکلات رادراین زمینه به حداقل برسانیم.
دکترجدی نیزدراین جلسه  گفت:روستاها ونقاط مرزی ومحروم باید دراولویت خدمات دهی قراربگیرند.نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان شیروان بابیان اینکه باید تلاش کنیم سهم مناسبی از اعتبارات ملی واستانی برای شهرستان درحوزه های مختلف جذب کنیم.
وی اظهارکرد:دربحث اجرای پروزه هاباید ازپیمانکارانی استفاده کرد که آورده نقدی خوبی داشته باشند وپروژه های بزرگ وکوچک بخاطرکمترین طلب راکد نشود.
سرهنگ ریحانی فرمانده سپاه شیروان نیز دراین جلسه با بیان اینکه یکی از رویکردهای مجموعه بسیج وسپاه استفاده ازتمام ظرفیت ها وسهم افزایی ها جهت خدمت به مردم است گفت:دوقرارگاه محرومیت زدایی وپیشرفت وآبادانی درسپاه تشکیل شد ودرسال99سه دهستان شیروان دراولویت اجرایی پروژه های این قرارگاه قرارگرفته است.
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۹
منبع فرمانداری شیروان
تعداد بازدید : ۲۹

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی