جلسه شورای اداری در محل مسجد جامع شهر راز
جلسه شورای اداری در محل مسجد جامع شهر راز
جلسه شورای اداری در محل مسجد جامع شهر راز با حضور فرماندار و روئسای ادارات برگزار شد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۶۳۳

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی