گزارش تصویری از دیدار دادستان ورئیس دادگستری شهرستان شیروان بافرماندار  بمناسبت بزرگداشت هفته دولت
گزارش تصویری از دیدار دادستان ورئیس دادگستری شهرستان شیروان بافرماندار بمناسبت بزرگداشت هفته دولت
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
منبع فرمانداری شیروان
تعداد بازدید : ۲۱۶

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی