برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان راز و جرگلان به همراه مراسم تودیع و معارفه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری راز و جرگلان
برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان راز و جرگلان به همراه مراسم تودیع و معارفه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری راز و جرگلان
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان : برگزاری مراسم تودیع و معارفه که طی حکم استاندار محترم جناب آقای رفیع مکرمی به عنوان معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری راز و جرگلان انتخاب شد و در این مراسم از زحمات آقای بهمن غضنفری معاونت قبلی تقدیر و تشکر شد...
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۴۷۵

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

ا