بازدید ذوالفقاری سرپرست فرمانداری شیروان و نظری مدیرکل بحران استانداری از ایستگاه های کنترل تردد در مبادی ورودی شیروان
بازدید ذوالفقاری سرپرست فرمانداری شیروان و نظری مدیرکل بحران استانداری از ایستگاه های کنترل تردد در مبادی ورودی شیروان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
منبع فرمانداری شیروان
تعداد بازدید : ۱۱۵

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی