بازدید ذوالفقاری سرپرست فرمانداری شیروان از پروژه کتابخانه مرکزی شهرستان و اقدامات انجام شده جهت افتتاح
بازدید ذوالفقاری سرپرست فرمانداری شیروان از پروژه کتابخانه مرکزی شهرستان و اقدامات انجام شده جهت افتتاح
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
منبع فرمانداری شیروان
تعداد بازدید : ۲۰۴

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی