جلسه طرح انسداد مبادی بیسوادی شهرستان به ریاست ذوالفقاری سرپرست فرمانداری شهرستان شیروان
جلسه طرح انسداد مبادی بیسوادی شهرستان به ریاست ذوالفقاری سرپرست فرمانداری شهرستان شیروان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶
منبع فرمانداری شیروان
تعداد بازدید : ۱۷۵

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی