دولت اسماعیل زاده فرماندار شهرستان شیروان به همراه رئیس شبکه دامپزشکی با حضور در محل کشتارگاه دام شیروان از بخش های مختلف آن بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات این مجموعه قرار گرفت.
دولت اسماعیل زاده فرماندار شهرستان شیروان به همراه رئیس شبکه دامپزشکی با حضور در محل کشتارگاه دام شیروان از بخش های مختلف آن بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات این مجموعه قرار گرفت.
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
منبع فرمانداری شیروان
تعداد بازدید : ۳۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی