تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ | ۲۳:۵۹
فرماندار شهرستان شیروان
جناب آقای امین رضا مرآتی
جناب آقای امین رضا مرآتی
منبع : روابط عمومی