تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۲
کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران با حضور معاون وزیر و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور
عکس:حمید همدان نژاد
کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران با حضور معاون وزیر و رئیس ستاد مدیریت بحران کشور
منبع : اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی