تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۰
برگزاری جلسه کارگروه اشتغال با حضور فرماندار ، و معاونت عمرانی فرمانداری
روابط عمومی فرمانداری شهرستان راز و جرگلان
برگزاری جلسه کارگروه اشتغال با حضور فرماندار ، و معاونت عمرانی فرمانداری
منبع : فرمانداری رازوجرگلان