تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۲۱:۲۹
دیدار نمایندگان کارگران و اتحادیه کارگری شهرستان فاروج با فرماندار
دیدار نمایندگان کارگران و اتحادیه کارگری شهرستان فاروج با فرماندار
صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/11/29 حلسه ای با حضور تعدادی از نمایندگان کارفرمایان و کارگران شهرستان با آقای  ابوالحسن نجفی فرماندار فاروج و تعدادی از مدیران شهرستان برگزار گردید.

در این جلسه که جهت آسیب شناسی مشکلات و نیازمندی های کارفرمایان و کارگران شهرستان طرح ریزی شده بود؛ فرماندار فاروج پس از استماع سخنان نمایندگان کارگری شهرستان درخصوص پیگیری مشکلات ایشان علی الخصوص در مورد وضعیت معیشت و بیمه های تأمین اجتماعی برای کارگران دستور پیگیری را صادر نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فاروج نجفی که در دیدار با نمایندگان کارگری شهرستان سخن می گفت ااز زحمات این قشر زحمت کش تشکر نموده و با اشاره به شرایط حاضر کشور با شیوع ویروس کرونا و زیان های اقتصادی ناشی از  این بیماری به کسب و کار و صنایع شهرستان گفت : « در این شرایط کارگران و کارفرمایان شهرستان نیازمند حمایت بیشتری می باشند».

روابط عمومی فرمانداری فاروج
منبع : فرمانداری فاروج