تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۴
آغاز به کار درمانگاه شبانه روزی شهر یکه سعود راز و جرگلان با حضور فرماندار ، دکتر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و امام جمعه شهرستان ۳۰ بهمن ۹۹
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
آغاز به کار درمانگاه شبانه روزی شهر یکه سعود راز و جرگلان با حضور  فرماندار ، دکتر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان  و امام جمعه شهرستان ۳۰ بهمن ۹۹
منبع : فرمانداری رازوجرگلان