تاریخ انتشار : یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۸:۱
برگزاری جلسه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی شهرستان راز و جرگلان
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
برگزاری جلسه کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی شهرستان راز و جرگلان
منبع : فرمانداری رازوجرگلان