تاریخ انتشار : یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۸:۲
برگزاری جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان راز و جرگلان
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
برگزاری جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان راز و جرگلان
منبع : فرمانداری رازوجرگلان