تاریخ انتشار : یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ | ۸:۴
برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان راز و جرگلان
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
برگزاری جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان راز و جرگلان
منبع : فرمانداری رازوجرگلان